Allmänna villkor
  1. Tjänster Vasque Kemtvätt tillhandahåller kemtvättstjänster, tvätt, fläckborttagning, pressning, specialtvätt och andra relaterade tjänster enligt beskrivning på vår hemsida och i prislistan.

  2. Priser Priser för våra tjänster framgår av prislistan på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att justera priser utan föregående meddelande.

  3. Betalning Betalning ska ske vid hämtning av tvättade plagg, såvida inget annat överenskommits. Vi accepterar betalning med kontanter, kredit- eller betalkort samt via eventuella andra betalningsmetoder som anges på vår hemsida.

  4. Leveranstider Angivna leveranstider för våra tjänster är ungefärliga och kan variera beroende på arbetsbelastning och tillgänglighet. Vi gör vårt bästa för att leverera dina plagg enligt angiven tid men kan inte garantera exakta leveranstider.

  5. Reklamationer Om du inte är nöjd med utförda tjänster ber vi dig kontakta oss inom 7 dagar från hämtning av dina plagg. Vi kommer att undersöka och, om det är befogat, korrigera problemet utan extra kostnad.

  6. Ansvar och ersättning Vasque Kemtvätt ansvarar för skador som orsakas av oss under hanteringen av dina plagg, upp till ett belopp som motsvarar tio gånger priset för den utförda tjänsten. Vi ansvarar inte för skador som beror på kundens felaktiga eller ofullständiga information om plagg och material.

  7. Ej uthämtade plagg Om plagg inte hämtas inom 90 dagar efter att de blivit klara för hämtning, förbehåller vi oss rätten att sälja, skänka eller på annat sätt avyttra plaggen utan ersättning till kunden.

  8. Ändringar av villkoren Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor utan föregående meddelande. Ändringar publiceras på vår hemsida och gäller från och med publiceringsdatumet.

  9. Tvist Tvister som rör dessa allmänna villkor eller utförda tjänster ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

©Allrights reserved Vasque 2023 - Onic webbyrå